Vällingbyhallen Sim- och Idrottshall
Vällingbyhallen Sim- och Idrottshall
Bräckegatan 5
16261 Vällingby
0850841820