Kalmar Kebab
Kalmar Kebab
Kielergatan 46
25232 Helsingborg
042280880