Fiskrökeriet på Ättekulla
Fiskrökeriet på Ättekulla
Torbornavägen 34
25368 Helsingborg
042293360