Skummeslövsstrands Tennisbanor
Skummeslövsstrands Tennisbanor
Svarvareskogsvägen 2
31271 Skummeslövsstrand
043020218