Studieförberedande Centrums Sporthall Idrottshall
Studieförberedande Centrums Sporthall Idrottshall
Tideräkningsgatan 3
41510 Göteborg
0313682010