Sushibaren Ohayo
Sushibaren Ohayo
Torsgatan 7
11123 Stockholm