Chokladkoppen
Chokladkoppen
Stortorget 20
11129 Stockholm
08203170